Регистрирај бесплатно .php.mk домен


 
 

API (http) сервиси

Ip2Geo API service

Овој сервис ќе ја лоцира гео локацијата на конкретна ipv4 или ipv6 IP адреса. Сервисот користи комбинација од јавни бази, сервиси и исклучоци направени врз база на тестирања со цел што попрецизни резултати.

Device API service

Сервис кој ги детектира уредите. Сервисот е базиран на `User Agent`.

WHOIS MK domains API

Сервис кој врши проверка на регистрант на МК домените.

HTML scraper API

Сервис кој парсира HTML во JSON структура користејки xPath selector логика.

Open Graph (OG) API

Сервис кој ги чита Open Graph meta податоците од специфична страна.

Feed to JSON API

Овој сервис претставува еден вид API за брзо и едноставно конвертирање на RSS feed во JSON.

НБРМ курсна листа API

Овој сервис претставува едноставен и брз начин да се пристапува до курсните листи за познатите валути без да се користи SOAP клиент...

Хороскоп API

Овој сервис претставува едноставен и брз начин да се направи интеграција на хороскоп содржини на вашиот веб поратал, мобилна апликација...


Последно додадени темплејти

picstudio

Picstudio

од HTML Design

HTML 5, Light on Dark, 05.06.2023
Creative Commons

logistica

Logistica

од HTML Codex

HTML 5, Dark on Light, 02.06.2023
Creative Commons


PHP работни места

web developer
Место: Тетово

We are seeking a PHP/Laravel Developer to join our team. The ideal candidate should have strong experience in PHP development and be able to work with Laravel to develop web applications. In addition ..

Senior software developer
Место: Охрид

Role We are seeking a highly talented Senior Software Engineer to build and enhance applications to power our next generation products and workflows. The ideal candidate will have a strong background..

Senior software developer
Место: Охрид

Role: We are seeking a highly talented Senior Software Engineer to build and enhance applications to power our next generation products and workflows. The ideal candidate will have a strong backgro..