Регистрирај бесплатно .php.mk домен


 
 

API (http) сервиси

Ip2Geo API service

Овој сервис ќе ја лоцира гео локацијата на конкретна ipv4 или ipv6 IP адреса. Сервисот користи комбинација од јавни бази, сервиси и исклучоци направени врз база на тестирања со цел што попрецизни резултати.

Device API service

Сервис кој ги детектира уредите. Сервисот е базиран на `User Agent`.

WHOIS MK domains API

Сервис кој врши проверка на регистрант на МК домените.

HTML scraper API

Сервис кој парсира HTML во JSON структура користејки xPath selector логика.

Open Graph (OG) API

Сервис кој ги чита Open Graph meta податоците од специфична страна.

Feed to JSON API

Овој сервис претставува еден вид API за брзо и едноставно конвертирање на RSS feed во JSON.

НБРМ курсна листа API

Овој сервис претставува едноставен и брз начин да се пристапува до курсните листи за познатите валути без да се користи SOAP клиент...

Хороскоп API

Овој сервис претставува едноставен и брз начин да се направи интеграција на хороскоп содржини на вашиот веб поратал, мобилна апликација...


Последно додадени темплејти

consult

CONSULT

од HTML Codex

HTML 5, Dark on Light, 02.12.2022
Creative Commons

safecam

SafeCam

од HTML Codex

HTML 5, Dark on Light, 30.11.2022
Creative Commons


PHP работни места

PHP Developer
Место: Македонија

Are you on the hunt for exciting new challenges that boost your professional growth? If you’re a Full-stack PHP Developer with extensive experience working with Yii, and willing to dive into intra-sys..

web developer
Место: Македонија

Are you on the hunt for exciting new challenges that boost your professional growth? If you’re a Full-stack PHP Developer with extensive experience working with Yii, and willing to dive into intra-sys..

PHP Developer
Место: Македонија

Are you on the hunt for exciting new challenges that boost your professional growth? If you’re a Full-stack PHP Developer with extensive experience working with Yii, and willing to dive into intra-sys..