Регистрирај бесплатно .php.mk домен


 
 

API (http) сервиси

Ip2Geo API service

Овој сервис ќе ја лоцира гео локацијата на конкретна ipv4 или ipv6 IP адреса. Сервисот користи комбинација од јавни бази, сервиси и исклучоци направени врз база на тестирања со цел што попрецизни резултати.

Device API service

Сервис кој ги детектира уредите. Сервисот е базиран на `User Agent`.

WHOIS MK domains API

Сервис кој врши проверка на регистрант на МК домените.

HTML scraper API

Сервис кој парсира HTML во JSON структура користејки xPath selector логика.

Open Graph (OG) API

Сервис кој ги чита Open Graph meta податоците од специфична страна.

Feed to JSON API

Овој сервис претставува еден вид API за брзо и едноставно конвертирање на RSS feed во JSON.

НБРМ курсна листа API

Овој сервис претставува едноставен и брз начин да се пристапува до курсните листи за познатите валути без да се користи SOAP клиент...

Хороскоп API

Овој сервис претставува едноставен и брз начин да се направи интеграција на хороскоп содржини на вашиот веб поратал, мобилна апликација...


Последно додадени темплејти

eflyer

Eflyer

од HTML Design

HTML 5, Dark on Light, 27.01.2023
Creative Commons

covido

Covido

од HTML Design

HTML 5, Dark on Light, 23.01.2023
Creative Commons


PHP работни места

Senior PHP Developer
Место: Охрид

Your profile ● An agile mindset and fun working in a team. ● Fancy Continuous Delivery and DevOps topics. ● Hands-on mentality and enjoy developing clean code. ● Experience in our core technolog..

Junior Developer
Место: Охрид

Your profile ● Hands-on mentality and enjoy developing clean code. ● Experience in our core technologies such as PHP, Laravel, Git. ● Know of building RESTful APIs. ● Have experience with relati..

Front-end developer
Место: Скопје

We are looking for a Frontend Developer to join our offices and to assist with the rapid growth of our client...