Регистрирај бесплатно .php.mk домен


 
 

API (http) сервиси

Ip2Geo API service

Овој сервис ќе ја лоцира гео локацијата на конкретна ipv4 или ipv6 IP адреса. Сервисот користи комбинација од јавни бази, сервиси и исклучоци направени врз база на тестирања со цел што попрецизни резултати.

Device API service

Сервис кој ги детектира уредите. Сервисот е базиран на `User Agent`.

WHOIS MK domains API

Сервис кој врши проверка на регистрант на МК домените.

HTML scraper API

Сервис кој парсира HTML во JSON структура користејки xPath selector логика.

Open Graph (OG) API

Сервис кој ги чита Open Graph meta податоците од специфична страна.

Feed to JSON API

Овој сервис претставува еден вид API за брзо и едноставно конвертирање на RSS feed во JSON.

НБРМ курсна листа API

Овој сервис претставува едноставен и брз начин да се пристапува до курсните листи за познатите валути без да се користи SOAP клиент...

Хороскоп API

Овој сервис претставува едноставен и брз начин да се направи интеграција на хороскоп содржини на вашиот веб поратал, мобилна апликација...


Последно додадени темплејти

lodge

Lodge

од HTML Design

HTML 5, Dark on Light, 23.09.2022
Creative Commons

joe-blog

Joe Blog

од DevCRUD

HTML 5, Dark on Light, 20.09.2022
MIT

moto

Moto

од HTML Design

HTML 5, Dark on Light, 16.09.2022
Creative Commons


PHP работни места

Business Intelligence Analysts/Developers
Место: Битола

We are looking for a software developer to join our Business Intelligence team. We want someone who is detail-oriented and curious enough to ask “why?” An excellent candidate is a person who understa..

Software Engineer
Место: Битола

We are looking for a software developer to join our development team as it grows. We want someone who is comfortable asking “why?” An excellent candidate is a person who understands industry best pra..

Magento 2 backend developer
Место: Скопје

Are you a Magento backend developer that’s looking for a position where you can use your creativity, intelligence and analytical skills? And do you appreciate an environment where you can grow, ..