Хороскоп - API Web service

Хороскоп - API (Web service) - документација

 

Основни информации

Овој сервис претставува едноставен и брз начин да се направи интеграција на хороскоп содржини на вашиот веб поратал, мобилна апликација, бот и слично..

Сервисот содржи, дневен, неделен, месечен и годишен хороскоп.

* Првата верзија v1.0 не поддржува историски преглед на содржини

 

Токен и автентикација на сервис

Потребно е да сте најавен корисник за да можете да го користите сервисот.

Најавата / регистрацијата ја упростивме на најлесниот можен начин. Потребно е само да се најавите со вашиот Google / Gmail профил. После најавата во полето за токен (подоле) ќе можете да го користите Вашиот личен токен на PHP.mk сервисите.

Личен токен

За да се прикаже токенот, потребна е најава!

 

Користење на сервисот v1.0

Верзија ({верзија}): v1.0

Знак - дозволени вредности ({знак}):

 • oven
 • bik
 • bliznaci
 • rak
 • lav
 • devica
 • vaga
 • skorpija
 • strelec
 • jarec
 • vodolija
 • ribi

Тип на хороскоп - дозволени вредности ({тип}):

 • dneven
 • nedelen
 • mesecen
 • godisen

Сервис end-point

HTTP/GET

https://api.php.mk/horoskop/{верзија}/{знак}/{тип}?token={token}

Пример HTTP/GET request

https://api.php.mk/horoskop/v1.0/oven/dneven?token=

Пример PHP

$url='https://api.php.mk/horoskop/v1.0/oven/dneven?token=';
$jsonResponse=file_get_contents($url);
$response= json_decode($jsonResponse,true);
      
echo '<pre>';
print_r($response['data']);
exit();

Пример cUrl

curl -X GET 'https://api.php.mk/horoskop/v1.0/oven/dneven?token=';

Пример Javascript

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.addEventListener("readystatechange", function () {
 if (this.readyState === 4) {
  var response_data=JSON.parse(this.responseText).data;
  console.log(response_data);
 }
});
xhr.open("GET", "https://api.php.mk/horoskop/v1.0/oven/dneven?token=");
xhr.send();

Пример jQuery / JavaScript

$.getJSON('https://api.php.mk/horoskop/v1.0/oven/dneven?token=',function(r){

  console.log(r.data);

}).error(function(error){

  console.log(error.responseJSON.msg);

});

 

Одговор од сервисот

Одговорот е секогаш во JSON формат

Сервисот содржи, дневен, неделен, месечен и годишен хороскоп.

Одговор од дневен хороскоп

{
  "error": false,
  "status_text": "OK",
  "status_code": 200,
  "data": {
    "datum": "11.02.2019",
    "znak": "Овен",
    "naslov": "Дневен хороскоп за Овен (11.02.2019)",
    "tekst": "Имате поголема самодоверба и потреба да ги претворите соништата во реалност. Во одлична форма сте и..."
  }
}

Одговор од неделен хороскоп

{
  "error": false,
  "status_text": "OK",
  "status_code": 200,
  "data": {
    "datum": "11.02.2019",
    "znak": "Овен",
    "naslov": "Неделен хороскоп за Овен (11 до 17 февруари 2019)",
    "tekst": {
      "ljubov": "Ќе дојде до делумно подобрување на вашиот приватен живот, но ќе постои и можност за ситни провокации...",
      "rabota": "Вашите способности овие денови веројатно ќе излезат на површина. Ќе работите со повеќе задоволство...",
      "zdravje": "На полето на здравјето ве очекува генерално стабилна состојба, без поголеми тегоби...."
    }
  }
}

Одговор од месечен хороскоп

{
  "error": false,
  "status_text": "OK",
  "status_code": 200,
  "data": {
    "datum": "11.02.2019",
    "znak": "Овен",
    "naslov": "Месечен хороскоп за Овен (февруари 2019)",
    "tekst": {
      "ljubov": "Ве обзема голема потреба за промена. Ова е време кога на љубовната сцена се отвораат нови...",
      "rabota": "Кога станува збор за деловната сфера на вашиот живот, февруари е охрабрувачки месец...",
      "zdravje": "Генерално, во февруари здравјето добро ќе ве служи...."
    }
  }
}

Одговор од годишен хороскоп

{
  "error": false,
  "status_text": "OK",
  "status_code": 200,
  "data": {
    "datum": "11.02.2019",
    "znak": "Овен",
    "naslov": "Годишен хороскоп за Овен (2019)",
    "tekst": {
      "html": "<p><strong>2019<br /></strong></p> <p>Овните во 2019-та ќе доживеат позитивност на духовно поле и ќе се чувствуваат многу посигурно...",
      "plaintext": "Овните во 2019-та ќе доживеат позитивност на духовно поле и ќе се чувствуваат многу посигурно и подобро.\nЌе бидете сведок на позитивни резултати..."
    }
  }
}