Open Graph (og) API

Open Graph (og) API / сервис за вчитување на OG meta data - документација

 

Основни информации

Сервис кој ги чита Open Graph meta податоците од специфична страна.

 

Токен и автентикација на сервис

Потребно е да сте најавен корисник за да можете да го користите сервисот.

Најавата / регистрацијата ја упростивме на најлесниот можен начин. Потребно е само да се најавите со вашиот Google / Gmail профил. После најавата во полето за токен (подоле) ќе можете да го користите Вашиот личен токен на PHP.mk сервисите.

Личен токен

За да се прикаже токенот, потребна е најава!

 

Користење на сервисот v1.0

Верзија ({верзија}): v1.0

Линк до страна ({url}): ?url= пр. "https://tocka.com.mk/vesti/297367/specijalno-izdanie-na-alfa-romeo-4c-spider-italia"

Сервис end-point

HTTP/GET

https://api.php.mk/og/{верзија}?token={token}&url={url}

Пример HTTP/GET request

https://api.php.mk/og/v1.0?token=&url=https://tocka.com.mk/vesti/297367/specijalno-izdanie-na-alfa-romeo-4c-spider-italia

Пример PHP

$url='https://api.php.mk/og/v1.0?token=&url=https://tocka.com.mk/vesti/297367/specijalno-izdanie-na-alfa-romeo-4c-spider-italia';
$jsonResponse=file_get_contents($url);
$response= json_decode($jsonResponse,true);
      
echo '<pre>';
print_r($response['data']);
exit();

Пример cUrl

curl -X GET 'https://api.php.mk/og/v1.0?token=&url=https://tocka.com.mk/vesti/297367/specijalno-izdanie-na-alfa-romeo-4c-spider-italia';

Пример Javascript

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.addEventListener("readystatechange", function () {
 if (this.readyState === 4) {
  var response_data=JSON.parse(this.responseText).data;
  console.log(response_data);
 }
});
xhr.open("GET", "https://api.php.mk/og/v1.0?token=&url=https://tocka.com.mk/vesti/297367/specijalno-izdanie-na-alfa-romeo-4c-spider-italia");
xhr.send();

Пример jQuery / JavaScript

$.getJSON('https://api.php.mk/og/v1.0?token=&url=https://tocka.com.mk/vesti/297367/specijalno-izdanie-na-alfa-romeo-4c-spider-italia',function(r){

  console.log(r.data);

}).error(function(error){

  console.log(error.responseJSON.msg);

});

 

Одговор од сервисот

Одговорот е секогаш во JSON формат

Одговорот од сервисот е содржината на мета OG податоците во JSON формат.

Пример од одговор

{
  "error": false,
  "status_text": "OK",
  "status_code": 200,
  "data": {
    "type": "article",
    "site_name": "IT.mk",
    "title": "Приказната на Џеф Безос и основањето на Amazon ⋆ IT.mk",
    "description": "Главната улога во вестите последниве неколку месеци без сомневање ја има Џеф Безос. Овој период некако е полн со добри и лоши вести за Безос и Amazon. На",
    "image": "https://www.it.mk/wp-content/uploads/2019/02/15447515584_ba97e5589a_b.jpg",
    "url": "https://www.it.mk/prikaznata-na-dhef-bezos-i-osnovaneto-na-amazon/"
  }
}