Курсна листа API (HTTP)

НБРМ Курсна листа API (Web service) - документација

 

Основни информации

Овој сервис претставува едноставен и брз начин да се пристапува до курсните листи за познатите валути без да се користи SOAP клиент.

Сервисот претставува подобрена верзија на добро познатиот SOAP сервис од НБРМ.

 

Токен и автентикација на сервис

Потребно е да сте најавен корисник за да можете да го користите сервисот.

Најавата / регистрацијата ја упростивме на најлесниот можен начин. Потребно е само да се најавите со вашиот Google / Gmail профил. После најавата во полето за токен (подоле) ќе можете да го користите Вашиот личен токен на PHP.mk сервисите.

Личен токен

За да се прикаже токенот, потребна е најава!

 

Користење на сервисот v1.0

Верзија ({верзија}): v1.0

Датум ({датум}): YYYY-MM-DD пр. 2019-02-10 * опционално

Сервис end-points

HTTP/GET

https://api.php.mk/nbrm/{верзија}/?token={token}
          
https://api.php.mk/nbrm/{верзија}/{датум}?token={token}

Пример HTTP/GET request

https://api.php.mk/nbrm/v1.0/?token=

https://api.php.mk/nbrm/v1.0/2015-05-19?token=

Пример PHP

$url='https://api.php.mk/nbrm/v1.0/2015-05-17?token=';
$jsonResponse=file_get_contents($url);
$response= json_decode($jsonResponse,true);
      
echo '<pre>';
print_r($response['data']);
exit();

Пример cUrl

curl -X GET 'https://api.php.mk/nbrm/v1.0/2024-07-17?token=';

Пример Javascript

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.addEventListener("readystatechange", function () {
 if (this.readyState === 4) {
  var response_data=JSON.parse(this.responseText).data;
  console.log(response_data);
 }
});
xhr.open("GET", "https://api.php.mk/nbrm/v1.0/2024-07-17?token=");
xhr.send();

Пример jQuery / JavaScript

$.getJSON('https://api.php.mk/nbrm/v1.0/2024-07-17?token=',function(r){

  console.log(r.data);

}).error(function(error){

  console.log(error.responseJSON.msg);

});

 

Одговор од сервисот

Одговорот е секогаш во JSON формат

Одговорот од сервисот содржи листа со податоци од курсната листа за најпознатите валути во однос на македонскиот денар.

Пример од одговор

{
  "error": false,
  "status_text": "OK",
  "status_code": 200,
  "data": [
    {
      "datum": "2019-02-12T00:00:00+01:00",
      "oznaka": "EUR",
      "kupoven": "61.3169",
      "sreden": "61.625",
      "prodazen": "61.9331",
      "valuta_id": "978",
      "edinica": "1",
      "drzava_mk": "ЕМУ",
      "drzava_en": "EMU",
      "valuta_mk": "евро",
      "valuta_en": "Euro"
    },
    {
      "datum": "2019-02-12T00:00:00+01:00",
      "oznaka": "USD",
      "kupoven": "54.2195",
      "sreden": "54.492",
      "prodazen": "54.7645",
      "valuta_id": "840",
      "edinica": "1",
      "drzava_mk": "С А Д",
      "drzava_en": "USA",
      "valuta_mk": "САД долар",
      "valuta_en": "US dollar"
    },
    {
      "datum": "2019-02-12T00:00:00+01:00",
      "oznaka": "GBP",
      "kupoven": "69.9805",
      "sreden": "70.3321",
      "prodazen": "70.6838",
      "valuta_id": "826",
      "edinica": "1",
      "drzava_mk": "В.Британија",
      "drzava_en": "U.K.",
      "valuta_mk": "британска фунта",
      "valuta_en": "British pound"
    },
    {
      "datum": "2019-02-12T00:00:00+01:00",
      "oznaka": "CHF",
      "kupoven": "54.0189",
      "sreden": "54.2904",
      "prodazen": "54.5618",
      "valuta_id": "756",
      "edinica": "1",
      "drzava_mk": "Швајцарија",
      "drzava_en": "Switzerland",
      "valuta_mk": "швајцарски франк",
      "valuta_en": "Swiss franc"
    },
    {
      "datum": "2019-02-12T00:00:00+01:00",
      "oznaka": "SEK",
      "kupoven": "5.8476",
      "sreden": "5.877",
      "prodazen": "5.9064",
      "valuta_id": "752",
      "edinica": "1",
      "drzava_mk": "Шведска",
      "drzava_en": "Sweden",
      "valuta_mk": "шведска круна",
      "valuta_en": "Swedish krona"
    },
    {
      "datum": "2019-02-12T00:00:00+01:00",
      "oznaka": "NOK",
      "kupoven": "6.2447",
      "sreden": "6.2761",
      "prodazen": "6.3075",
      "valuta_id": "578",
      "edinica": "1",
      "drzava_mk": "Норвешка",
      "drzava_en": "Norway",
      "valuta_mk": "норвешка круна",
      "valuta_en": "Norwegian krone"
    },
    {
      "datum": "2019-02-12T00:00:00+01:00",
      "oznaka": "JPY",
      "kupoven": "0.492",
      "sreden": "0.4945",
      "prodazen": "0.4969",
      "valuta_id": "392",
      "edinica": "1",
      "drzava_mk": "Јапонија",
      "drzava_en": "Japan",
      "valuta_mk": "јапонски јен",
      "valuta_en": "Japanese yen"
    },
    {
      "datum": "2019-02-12T00:00:00+01:00",
      "oznaka": "DKK",
      "kupoven": "8.2153",
      "sreden": "8.2566",
      "prodazen": "8.2979",
      "valuta_id": "208",
      "edinica": "1",
      "drzava_mk": "Данска",
      "drzava_en": "Denmark",
      "valuta_mk": "данска круна",
      "valuta_en": "Danish krone"
    },
    {
      "datum": "2019-02-12T00:00:00+01:00",
      "oznaka": "CAD",
      "kupoven": "40.8643",
      "sreden": "41.0696",
      "prodazen": "41.275",
      "valuta_id": "124",
      "edinica": "1",
      "drzava_mk": "Канада",
      "drzava_en": "Canada",
      "valuta_mk": "канадски долар",
      "valuta_en": "Canadian dollar"
    },
    {
      "datum": "2019-02-12T00:00:00+01:00",
      "oznaka": "AUD",
      "kupoven": "38.3638",
      "sreden": "38.5566",
      "prodazen": "38.7494",
      "valuta_id": "36",
      "edinica": "1",
      "drzava_mk": "Австралија",
      "drzava_en": "Australia",
      "valuta_mk": "австралиски долар",
      "valuta_en": "Australian dollar"
    }
  ]
}