Backend Developer (PHP/Laravel)


Backend Developer (PHP/Laravel)

source: Ит.мк
added: 22.02.2021

Company
нема информација
e-mail: нема информација
tel: нема информација

Location
no information (no information)

The ad is closed


Kомуна.дев бара бекенд веб програмер со или без реаботно искуство. Потребни квалификации: – добро познавање на концепти од областа на програмирaње, датабази и веб технологии – аналитички вештини – беспрекорно познавање на англиски јазик, и способност за директна комуникација со клиенти Пожелни квалификации: – претходно искуство со PHP, Laravel, MySQL. – претходно искуство со интеграции […]
Qualifications
нема информација