Backend Developer (PHP/Laravel)


Backend Developer (PHP/Laravel)

source: Ит.мк
added: 17.08.2021

Company
нема информација
e-mail: нема информација
tel: нема информација

Location
no information (no information)

The ad is closed


Kомуна.дев бара бек-енд веб програмер со или без работно искуство. Од тебе, како потенцијален кандидат, очекуваме: – добро познавање на концепти од областа на програмирaње, датабази и веб технологии – аналитички вештини – беспрекорно познавање на англиски јазик, и способност за директна комуникација со клиенти Добро би било и да имаш: – претходно искуство со […]
Qualifications
нема информација