Пракса во PeopleWeek


Пракса во PeopleWeek

source: Ит.мк
added: 05.05.2021

Company
нема информација
e-mail: нема информација
tel: нема информација

Location
no information (no information)

The ad is closed


Компанијата PeopleWeek (peopleweek.com) објавува оглас за пракса и ги поканува сите заинтересирани кандидати да аплицираат. Очекуваме да се пријават талентирани и мотивирани кандидати што имаат интерес за развој на апликации со користење на PHP – Symfony, React, Node.js како и кандидати што имаат интерес за развој на мобилни апликации со коритење на React Native и […]
Qualifications
нема информација